Hvad er midlertidige udvalg § 17, stk. 4?

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for § 17, stk. 4 udvalgets arbejde.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk