Seniorrådet

Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, og som vedrører ældres vilkår.

Seniorrådet er en selvstændig, kommunal forvaltningsenhed, og er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen. En borger med fast bopæl i en kommune, som er fyldt 60 år, kan stemme og er valgbar til Seniorrådet. Nogle Seniorråd har valgt at kalde sig Ældreråd - bortset fra navnet er der ingen forskel på Seniorråd og Ældreråd.

Luk alle
Åben alle

Formålet:

 • Medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre.
 • Sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge arbejdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet er valgt ved direkte valg efter reglerne i § 30-33 i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

Der holdes valgt til Seniorråd hvert fjerde år. Seniorrådsvalget følger samme periode som kommunal- og regionsrådsvalg. 

Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 2018-2021.

Sekretær i Seniorrådet:

Lene Maria Nielsen
Tlf.: 49 28 25 09
Mail: so@helsingor.dk

Seniorrådet holder cirka 10 møder om året. 

Mødeplan for 2021

 • Mandag den 8. februar.
 • Mandag den 8. marts.
 • Mandag den 12. april.
 • Fredag den 7. maj.
 • Mandag den 7. juni.
 • Mandag den 6. september.
 • Mandag den 11. oktober.
 • Mandag den 8. november.
 • Mandag den 6. december.

Referater fra Seniorrådets møder:

Center for Sundhed og Omsorg

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg