Bliv kandidat til et valg

Opstilling som kandidat, og om liste- og valgforbund.

Opgaven som anmeldelsesmyndighed til folketingsvalg er samlet hos én myndighed, nemlig hos Ankestyrelsen.

Det betyder, at alle opstillingskredse skal sende kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af kandidatanmeldelser, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, anmeldelse af valg på personlige stemmer samt anmeldelse af partiliste til Ankestyrelsen.

Kandidatanmeldelser mv. kan sendes med fysisk post til:

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Kandidatanmeldelser mv. kan derudover afleveres på følgende adresser:

Ankestyrelsen 
Nytorv 7, 2. sal 
2450 København SV

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
9000 Aalborg

Kandidatanmeldelser mv. kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) post: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk.

Kandidatanmeldelser kan tidligst indleveres, når valget er udskrevet, jf. folketingsvalglovens § 33, stk. 1, 2. pkt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil snarest opdatere kandidatanmeldelsesformularerne, således at der bl.a. står Ankestyrelsen i stedet for anmeldelsesmyndigheden, og således, at henvisningen til lovteksten er opdateret. Tidligere formularer udstedt af ministeriet vil dog fortsat kunne anvendes.

Som hidtil vil de opstillingsberettigede partier blive informeret nærmere om proceduren for anmeldelse og godkendelse af kandidater, så snart der udskrives folketingsvalg.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk