Brevstemmer

Hvis du er forhindret i at møde op på valgdagen, har du altid mulighed for at brevstemme forud for et valg.

Sådan brevstemmer du

Du kan brevstemme på borgerservice, på biblioteker og på udvalgte pop-up brevstemmesteder i kommunen.

Mød op på et af brevstemmestederne og medbring gyldig legitimation. Personalet udleverer stemmeseddel.

Du kan brevstemme lige så mange gange, du vil. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme på selve valgdagen.

Få hjælp til at brevstemme

Læs om hvordan du kan få hjælp til at stemme eller brevstemme

Brevstemme i eget hjem

Du har mulighed for at ansøge om at stemme i eget hjem, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen. Det gælder også, hvis du bor i visse boformer efter lov om social service og i almene ældreboliger m.m. efter boliglovgivningen.

Ansøgningen skal printes og sendes/afleveres til Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Link til ansøgningsskema på Bolig- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Andre boformer

Hvis du er indlagt på sygehus, opholder dig på kvindekrisecenter eller bor på plejehjem, vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og skal derfor ikke henvende dig til Borgerservice.

Luk alle
Åben alle

 

2021

Kommunalvalg: 6.551 brevstemmer

 

2019

EU-Valg: 4.320 brevstemmer

Folketingsvalg: 5.171 brevstemmer

 

2017

Kommunalvalg: 3.630 brevstemmer 

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk