Det nye Seniorråd for perioden 2022-2025

Valget til Seniorrådet blev afholdt i perioden 25. oktober til 12. november 2021.

Vælgerne kunne afgive stemme digitalt via e-boks eller pr. brev, hvis man var fritaget for digital post. Af kommunens 20.206 vælgere afgav 5.061 sin stemme, svarende til en valgdeltagelse på  25.047%.

Ved valget skulle vælges ni medlemmer og op til ni stedfortrædere. 15 kandidater var opstillet og godkendt til valget.

De ni nyvalgte medlemmer af Seniorrådet:

  1. Pernille Hermann, 849 stemmer.
  2. Jens-Ole Andersen, 822 stemmer.
  3. Jens Kirkegaard, 369 stemmer.
  4. Jørgen Busch, 336 stemmer.
  5. Mona Westermann, 312 stemmer.
  6. Vibeke Engelsborg, 309 stemmer.
  7. Doris Dahl Hansen, 302 stemmer.
  8. Merete Haugaard Jensen, 296 stemmer.
  9. Jette Lützhøft, 294 stemmer.

Der blev endvidere afgivet 126 blanke stemmer.

Det nye Seniorråd tiltræder sin funktionsperiode 1. januar 2022. Funktionsperioden ophører 31. december 2025.

Flere oplysninger om valget

Kontakt konsulent Elisabeth Fredskilde på telefon 25 31 32 71.

Seniorrådets opgaver

Seniorrådet har en rådgivende funktion over for bystyret og beskæftiger sig med alle områder, der har betydning for ældre, herunder sociale forhold, sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.