Ejendomsdata

Mange oplysninger om ejendomme er gratis og frit tilgængelige, og andre er tilgængelige men kræver, at du betaler en afgift.

Du kan få opdaterede oplysninger om din ejendom via OIS, den Offentlige Informationsserver

Gå til den offentlige informationsserver

Du kan få udleveret vurderingsattest, ejendomsskatteattest eller BBR-meddelelse ved at kontakte Center for By, Land og Vand. 

Forespørgsel om ejendomsoplysninger

Er du ejendomsmægler, boligadvokat eller på anden måde involveret i køb og salg af ejendomme, har du let adgang til en række oplysninger.

www.ejendomsdatarapport.dk får du data om bygninger, tilstandsrapport, energimærkning, zonestatus, skatteforhold, ejendomsværdi og meget mere.

På hjemmesiden for ejendomsdatarapporter får du ved at søge på en adresse med det samme et gratis et overblik over arealer, bygninger og anvendelse. En udførlig rapport med 40 detaljerede ejendomsoplysninger kan du bestille for kr. 325,-. I rapporten indgår bl.a. oplysninger om økonomi, vandforsyning, planlægning og miljøforhold.

Selvbetjeningsløsningen sørger automatisk for, at kommunen bliver bedt om at svare på en forespørgsel, kommunen svarer indenfor 10 dage, og du får besked om, at rapporten er klar.

Hjemmesiden er en del af boligejer.dk, som hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk