Håndtering af erhvervsaffald samt spildevand og regnvand

Erhvervsaffald

Affald

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør Energi samarbejder om at håndtere affaldet i Helsingør Kommune.

Forsyning

På Forsyning Helsingørs hjemmeside kan du læse mere deres særlige forhold til erhverv, når det drejer sig om affald, spildevand og vand.

Forsyning Helsingørs hjemmeside

Håndtering af spildevand og regnvand

Læs Helsingør Kommunens spildevandsplan og oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand.

Læs om håndtering af spildevand og regnvand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk