Erhvervsaffald

Erhvervsaffald skal håndteres som beskrevet i Helsingør Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Alle virksomheder skal kildesortere deres affald.