Erhvervsaffald

Erhvervsaffald skal håndteres som beskrevet i Helsingør Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Alle virksomheder skal kildesortere deres affald.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus