Landbrug og landbrugsbygninger

Helsingør Kommune er en del af hovedstadsområdet, med alligevel 100 km2 landbrugsareal - fordelt på ca. 300 landbrugsejendomme.

Landbruget er karakteriseret af mange små landbrugsejendomme - husmandssteder - på dyrkningsflader mellem store statsskove. Men her er også få store og en del mellemstore ejendomme med såvel dyrkning som kvæg- og fårehold. Hestehold er dog hyppigst.

Her er både stutterier, som karakteriseres som egentlig landbrugsdrift, men hyppigst er fritidshestehold suppleret med hestepensioner og egentlige rideskoler.

Læs om byggeri til landbrug, dyrehold og heste især

 Du har pligt til at anmelde erhvervsmæssigt dyrehold.

Læs  om miljøregler, og hvordan du anmelder dyrehold

Udnyttelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger

Har du en overflødiggjort landbrugsbygning, må du udnytte den til visse former for erhvervsvirksomhed. Den skal være mere end 5 år gammel, og du må ikke ombygge den nævneværdigt. Der må ikke være skæmmende oplag til virksomheden.

Læs, hvordan du skal forholde dig, når du vil bruge landbrugsbygninger til anden erhvervsvirksomhed

 

Sagsbehandlingstid - omtrent

Behandlingen af ansøgninger om landbrugsbygninger tager sædvanligvis den tid, det tager at behandle byggesagen.

Husk

Behandlingen af ansøgninger er et samarbejde. Skriv udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager gerne en snak om projektet, inden du sender os ansøgningen.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk