Sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser

Helsingør Kommunes generelle sagsbehandlingstid for ansøgning om miljøgodkendelse er seks måneder.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for blandt andet miljøgodkendelse af virksomheder. Aftalen fastsætter den maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse. Målene er: 

  • Miljøgodkendelse af mindre komplicerede virksomheder (bilag 2): 130 dage
  • Miljøgodkendelse af mere komplicerede virksomheder (bilag 1): 200 dage

Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Langt de fleste at de ansøgninger, Helsingør Kommune har modtaget de sidste år har dog været så ukomplicerede, at vi har meddelt miljøgodkendelse på betydelig kortere tid.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk