Beskyttelse af jord, grundvand og spildevand

Aktiviteterne i autoværkstedet må ikke give anledning til forurening af jord eller grundvand.

De arealer, hvor der kan ske spild af miljøfarlige stoffer, skal indrettes sådan spild kan holdes tilbage og ikke løber i kloakken eller jorden. Spildevandet skal ledes til en særskilt olieudskiller. Det betyder, at gulvet i værkstedet, samt de steder, hvor du opbevarer olie og lignende, skal være tætte. Hvis du har et afløb, skal du forhindre at spild kan løbe ned, fx med en gummimåtte, hvor du kan samle spildet op bagefter, eller dit afløb skal ledes til en olieudskiller. Spildevand fra vaskehaller skal også renses i en olieudskiller.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk