Støj fra autoværksteder

Du skal vise hensyn til naboerne og begrænse støjen fra værkstedet.

For at undgå at du generer dine naboer med støj, skal du vise hensyn på denne måde:

Afstand

Der skal være mere end 20 meter til nærmeste bolig.

Fra kl. 07-22: Støjende arbejde må kun foregå bag lukkede døre, vinduer og porte. 

Fra kl. 22-07: Støjende arbejde må ikke foregå 20-100 meter fra nærmeste bolig.

Fra kl. 07-22: Automatisk vask, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karosseriarbejde med højtryksredskaber (bortset fra højtryksrenser) må kun foregå bag lukkede døre, vinduer og porte.

Fra kl. 22-07: Automatisk vask, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karosseriarbejde med højtryksredskaber (bortset fra højtryksrenser) må ikke foregå.

Begrænsning af forurening af luften

Du skal have en udsugning fra indendørs lokaler, og afkastet skal mindst være 1 m over tag.
Der er desuden en lang række krav til den udsugede luft fra aktiviteter med autolakering, undervognsbehandling, luft med støv og gasser samt hvis du arbejder med keramiske og asbestholdige bremser.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk