Asbestaffald

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen, uanset mængde og type.

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med renovering og nedrivning af bygninger og anlægsarbejde. Eksempler på asbestaffald er:

 • Ikke-støvende asbest, fx hele eternitplader
 • Skiffer-eternit plader
 • Støvende asbest, fx bløde lofts- og vægplader
 • Stærkt støvende asbest, fx asbestsmuld og filterposer med asbest
 • Teknisk isolering
 • Knust eternit og lignende
 • Fliseklæb

Affaldet skal emballeres forsvarligt, fx i dobbeltlags plastik.

Alt asbestaffald skal deponeres på Skibstrup Affaldscenter.

Anmeld asbestaffald

Asbestaffald skal anmeldelse via Byg & Miljø, hvor der er et skema, som omfatter alle anmeldepligtige affaldstyper. Man skal bruge NemID til at logge ind på Byg & Miljø.
Har man allerede en byggesag på Byg & Miljø findes skemaet under denne sag. Skemaet udfyldes og indsendes efter anvisningerne. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage, før arbejdet går i gang. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg & Miljø


Følgende sker, når du skal anmelde asbestaffald

 • Kommunen modtager anmeldelsen
 • Kommunen anviser asbestaffaldet til deponering på Skibstrup Affaldscenter
 • Du udfylder en affaldsdeklaration og afleverer den ved ankomst til Skibstrup. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.
 • Du modtager en kvittering for aflevering af asbestaffaldet på Skibstrup.

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det produceres.

Deklaration for deponering på Skibstrup Affaldscenter

Modtagere

 • Deklarationen sendes til Forsyning Helsingør som modtager affaldet på Skibstrup Affaldscenter på fh@fh.dk, eller afleveres ved ankomsten.

Lovgivning
Deponeringsbekendtgørelsen - kapitel 7 og 8Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk