Farligt affald

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen og benytte Norfors ordning for afhentning af farligt affald.

Der kan søges om fritagelse for benyttelse af denne ordning ved at sende en ansøgning til kommunen, se nedenfor.

Farligt affald er defineret i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
Håndteringen af farligt affald i Helsingør Kommune er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald.

Anmeld farligt affald

Her kan du ansøge om fritagelse for benyttelse af den kommunale ordning for farligt affald eller anmelde farligt affald fra din virksomhed.

Formular til farligt affald fra din virksomhed

Forurenet bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald kan være forurenet med PCB, tungmetaller eller andet. Dette affald skal anmeldes via Byg og Miljø, hvor der er et skema, med alle de affaldstyper, som du skal anmelde. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage før, arbejdet går i gang. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld Byggeaffald på Byg og Miljø

Lovgivning

AffaldsbekendtgørelsenCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk