Håndtering af spildevand og regnvand

Læs Helsingør Kommunens spildevandsplan og oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand.

Læs om håndtering af spildevand og regnvand Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk