Der er forskrifter vedrørende støj og lugt

Støj og lugt fra virksomheder kan genere. Center for By, Land og Vand kan eksempelvis hjælpe med at måle og vurdere støjen. Normalt vil vi kræve, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Læs om forskrifterne og klageprocedurenCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk