Særlige regler for byggeri i landzone

Landzonen er til landbrug. Byggeri, udstykning og arealanvendelser, der ikke har med landbrug at gøre kræver næsten altid landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1). Også selv om Helsingør Kommune er en del af Hovedstadsområdet.

Læs om regler, ansøgning, og om, hvad du især skal tænke på, hvis du skal bygge eller har andre projekter i landzonen


Fredede og bevaringsværdige bygninger

Helsingør bykerne er berømt for sine velbevarede gamle huse, der danner hele gadeforløb.
Der er også udpeget en række bevaringsværdige bygninger i de mindre byer og i landområderne.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk