Særligt om byggelinjer og beskyttelseszoner

Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelseszoner omkring vores mest fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer, skove og kirker. Du skal derfor opnå dispensation fra beskyttelseszone-bestemmelserne for at bygge eller gennemføre andre projekter i disse områder.

Se om din ejendom er omfattet og læs om dispensationsprocessen

 


Fredede og bevaringsværdige bygninger

Helsingør bykerne er berømt for sine velbevarede gamle huse, der danner hele gadeforløb.
Der er også udpeget en række bevaringsværdige bygninger i de mindre byer og i landområderne.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk