Sådan søger du tilladelse til erhvervs-og større byggeri

Her finder du vigtige informationer når du søger om erhvervs byggearbejde.

Sådan søger I om tilladelse

For at søge om byggetilladelse skal du benytte det digitale ansøgnings system kaldet Byg og Miljø.

søg via Byg og Miljø

Specielle forhold du skal være opmærksom på når du ansøger

Du skal huske at tjekke om der er forhold til anden lovgivning der skal overholdes. Måske kræver jeres byggeri tilladelse fra anden myndighed eller center i kommunen.

• Afledning af spildevand
• Beskyttet natur
• Byggeri i landzone
• Opgravning - og flytning af jord
• Jordvarme
• Vejadgang og overkørsler, gravetilladelser og placering af materiel på offentligvej
• Miljøforhold på virksomheder

Ønsker I en forhåndsdialog?

Vi anbefaler en forhåndsdialog med os, inden du søger om byggearbejde på din erhvervsejendom.

Hvis I har behov for en forhåndsdialog eller et møde på jeres ejendom, inden I søger om byggearbejdet, skal I sende en mail til Center for By, Land og Vand.

I denne mail skal I fortælle, hvad I ønsker at tale om og gerne vedhæfte nogle skitser. Vi vil efterfølgende kontakte jer for aftale af sted og tid for et møde.

Bed om en forhåndsdialog

 

Regler for byggeri findes i Bygningsreglementet

Reglerne for byggeri finder du i Bygningsreglementet.

Det gældende bygningsreglement kaldes BR15 og udgives af Energistyrelsen.

Læs det gældende bygningsreglement 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i EU offentliggjort det nye bygningsreglement for 2018, kaldet BR18.

Læs bygningsreglementet for 2018

Det kan blive nødvendigt at søge dispensation

En stor del af kommunen kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer jeres ejendom. I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for jeres ejendom og byggeønsker.

Find din lokalplan

Udover lokalplaner kan der også være tinglyste deklarationer, der regulerer bebyggelsen. Disse vil på flere punkter kunne sidestilles med lokalplaners lovgrundlag, men vil som udgangspunkt ikke give mulighed for dispensation.

Gør os opmærksom på ansøgning om dispensation

Hvis jeres ansøgning kræver dispensation fra Bygningsreglementet eller fra en lokalplan, skal du anmærke dette i din ansøgning, og du skal vedlægge en begrundelse for din ansøgning om dispensation eller fravigelse af byggeretten. Ligeledes skal du vedlægge tegninger, der beskriver dispensationens omfang.

 

Ønsker du solceller og jordvarme?

Hvis du ønsker at etablere solceller eller jordvarme på din erhvervsejendom, er det vigtig at du tager kontakt til os.

Jordvarme

Når du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din grund, skal du i kontakt med Center for By, Land og Vand.

Læs om ansøgningsproceduren

Solceller og solfangere

Når du vil opsætte solceller eller solfangere på taget af en bygning, skal du i nogle tilfælde sende en ansøgning om tilladelse til Helsingør Kommune.

Læs vores vejledning


Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Du kan booke en byggesagsbehandler via

telefon 49 28 28 28 eller mail

Book via mail
Bygningsreglementet 2015 (BR15) udløber 30. juni 2018.

Der vil være en overgangsperiode mellem BR15 og det nye BR18.
I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18. 

læs mere om BR18
Søg i Ejendomsarkivet

Du kan finde bygningstegninger, tidligere byggetilladelser og anmeldelser, oplysninger om olietanke og visse miljøsager på ejendomme i Helsingør Kommune, når du søger i det elektroniske Ejendomsarkiv. 

Gå til ejendomsarkivet
Digitalt kort over Helsingør

For at få oplysninger om hvad der gælder for netop din ejendom, skal du søge på din adresse og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen.

Helsingør kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk