Brandforhold

Det er vigtigt at du tager stilling til sikkerhed og brandforhold på din erhvervsejendom.

Bygningen skal sikres, så der opnås en tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger.

Herunder indgår forhold vedrørende flugtveje, konstruktive forhold, brandtekniske installationer og brandventilation.

I Eksempelsamlingen kan du finde en tjekliste, der indeholder alle relevante brandforhold.

Det er jer som ansøger eller jeres rådgiver, som skal vurdere hvilke forhold, der er relevante for netop din byggesag.

Generelt skal brandteknisk dokumentation indeholde:

  • Oplysninger om bygningens udformning og grundlaget for de valgte brandsikkerhedstiltag.
  • Dokumentation for hvordan kontrol og vedligeholdelse vil blive gennemført af de brandtekniske installationer og bygningsdele.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk