Regler for byggeri findes i Bygningsreglementet

Reglerne for byggeri finder du i Bygningsreglementet.

Det gældende bygningsreglement kaldes BR10 og udgives af Energistyrelsen.

Læs det gældende bygningsreglement 

Det kan blive nødvendigt at søge dispensation

En stor del af kommunen kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer jeres ejendom. I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for jeres ejendom og byggeønsker.

Find din lokalplan

Udover lokalplaner kan der også være tinglyste deklarationer, der regulerer bebyggelsen. Disse vil på flere punkter kunne sidestilles med lokalplaners lovgrundlag, men vil som udgangspunkt ikke give mulighed for dispensation.

Gør os opmærksom på ansøgning om dispensation

Hvis jeres ansøgning kræver dispensation fra Bygningsreglementet eller fra en lokalplan, skal du anmærke dette i din ansøgning, og du skal vedlægge en begrundelse for din ansøgning om dispensation eller fravigelse af byggeretten. Ligeledes skal du vedlægge tegninger, der beskriver dispensationens omfang.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk