Sagsbehandlingstider for erhvervs- og større boligbyggeri

Få overblik over sagsbehandlingstiderne.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført bl.a. det rigtige tegningsmateriale.

Anmeld byggearbejde

Sagsbehandlingstider

På erhvervsbyggeri, lejligheder, skoler, plejehjem, børnehaver og lignende er sagsbehandlingstiden normalt op til 10 uger.

Tiderne ovenfor viser, hvor lang tid du skal regne med, at kommunen i gennemsnit er om at behandle din sag, fra den dag vi har alle de nødvendige oplysninger. Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om du fra starten har sendt alt det nødvendige materiale til sagens afgørelse med i din anmeldelse eller ansøgning til kommunen. Når du anmelder en garage, carport, udhus og lignende mindre bygninger, har kommunen to uger til at reagere. Når du søger dispensation eller tilladelse til at overskride byggeretten, går der ofte længere tid, før du får din afgørelse bl.a. fordi andre myndigheder eller naboer, måske skal have mulighed for at udtale sig. Vi har som mål, at 70% af alle henvendelser skal være afgjort indenfor fire uger, fra vi har alle de nødvendige oplysninger.>Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk