Derfor skal din virksomhed betale affaldsgebyr

Der er hverken tale om skjulte skatter eller penge i kommunekassen, når virksomheder skal betale affaldsgebyr.

Pengene går udelukkende til tilrettelæggelse og drift af affaldsordningerne.

Der har i de seneste uger været gang i debatten om affaldsgebyrer i lokalpressen. Derfor giver Helsingør Kommune nu et overblik over, hvad det er, man betaler for – og hvilke tilbud og muligheder, virksomhederne rent faktisk har i forhold til affaldsordningerne.

Først og fremmest skal alle betale affaldsgebyr. Det gælder både for den enkelte borger, og det gælder de virksomheder, der opfylder bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen. Det vil sige udvalgte brancher, der har en omsætning på over 300.000 kroner, såfremt de producerer affald.

Der er to typer af affaldsgebyrer for virksomheder:

  • administrationsgebyr
  • genbrugspladsgebyr

Administrationsgebyret skal betales af alle, der opfylder bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen, imens genbrugspladsgebyret kun betales af de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladsen.

Affaldsgebyret er ikke en skat

Det er vigtigt at pointere, at et affaldsgebyr ikke er en form for skat, og at pengene fra gebyrerne ikke havner i kommunekassen. I stedet går gebyrpengene til tilrettelæggelse og drift af affaldshåndteringen. I Helsingør Kommune er det Forsyning Helsingør, der opkræver gebyrerne.

Opkrævningsmetoden og de øvrige regler er fastsat af folketinget. I reglerne står der blandt andet, at kommunens indtægter og udgifter til håndtering af affald skal gå lige op – og at den enkelte kommune i øvrigt ikke må afskaffe gebyrerne.

Administrationsgebyret sikrer at alle kan komme af med affald

Administrationsgebyret skal kort sagt sikre, at alle virksomheder altid kan komme af med alle former for affald.  Samtidig dækker gebyret over arbejdet med blandt andet affaldsplanlægning og udarbejdelse af regulativer, vejledninger og informationsmateriale.

Det er vigtigt at bemærke, at gebyrsatserne afspejler de faktiske omkostninger for håndtering af affald, og at det i øvrigt er ulovligt at lade borgerne betale for virksomhedernes andel af udgifterne.

Læs mere om administrationsgebyret

Genbrugspladsgebyret driver genbrugspladserne

Det er frivilligt, om man som virksomhed vil benytte genbrugspladsen. Men hvis man ønsker det, kan man enten købe et årsabonnement eller nøjes med at betale for den mængde, man rent faktisk afleverer på pladsen.

Køb af årsabonnement følger de regler, folketinget har bestemt. Det betyder blandt andet, at håndværkere og anlægsgartnere skal betale en højere sats end andre virksomheder. Det betyder også, at gebyret stiger, jo flere ansatte der er i virksomheden. 

Gebyret i Helsingør Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet, og man må gerne benytte andre kommuners genbrugspladser, hvis man for eksempel har arbejde uden for kommunen.

Se priser for at aflevere affald uden et fast abonnement