Fælles strategi sætter kursen for samarbejdet mellem Helsingborg-Helsingør

En fælles planstrategi for HH-regionen er nu vedtaget i byrådene i Helsingborg og Helsingør.

Strategien udpeger et antal områder, hvor de to byer har et stort fælles potentiale.

Den nye fælles planstrategi lægger rammen for det langsigtede samarbejde mellem de to byer og bygger på nogle af de kvaliteter, der forhånd kendetegner regionen.

Der er tre overordnede temaer – Bo, Rejse og Besøge, og i forbindelse med dem sætter strategien fokus på ni mere specifikke områder. For eksempel hvordan besøgende først oplever byen, når de stiger af færge eller tog. Eller at byerne skal komplettere hinandens tilbud og muligheder snarere end konkurrere om samme.

Samtidig peger strategien på, at man vil værne om havmiljø, strand, skov og parker – også når byerne vokser.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær udtaler:

- Vi har nu fået sat en fælles kurs og udpeget de områder, der fremover skal satses på. Grundlæggende handler det jo om, at borgere i vores region skal have de bedst tænkelige betingelser i hverdagen – dvs gode steder at bosætte sig, ordentlige arbejdspladser og uddannelsesmuligheder samt optimale muligheder for bevæge sig rundt i regionen, til og fra arbejde osv. Derudover skal fokus være på besøgende og turister. Det er et område, der i forvejen skaber massere af vækst i regionen. Nu skal vi for alvor i gang med at udnytte det potentiale, der er på tværs af Sundet.

Et omdrejningspunkt i strategien er at værne om byernes historie og værdier og samtidig sætte scenen for nye muligheder og udvikling. I strategien understreges samtidig, at der fortsat skal arbejdes for en fast forbindelse mellem byerne.

Fra bred indgang til konkrete opgaver

Sammen med analyse af erhvervslivets klyngemuligheder, der kom tidligere på året, har arbejdet med den fælles planstrategi været en af de højt prioriterede indsatser i HH-samarbejdet i 2014 og 2015.

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad Peter Danielsson glæder sig over, at strategien nu er på plads:

– Vi er godt på vej ind i en ny fase af samarbejdet. Planstrategien och klyngeanalysen udgør tilsammen et rigtigt godt grundlag – nu kan vi tage fat på mere konkrete opgaver.

LÆS HH-PLANSTRATEGIEN