Ny erhvervs- og vækstpolitik i Helsingør Kommune

Byrådet sætter nu nye pejlemærker for det erhvervspolitiske område frem mod 2020.

Fire strategiske spor skal sikre et godt lokalt erhvervsklima og nye vækstmuligheder. Byrådet har vedtaget en ny erhvervs- og vækstpolitik, som angiver rammer for kommunens arbejde i forhold til det lokale erhvervsliv frem mod 2020.

Erhvervs- og Vækstpolitikken er blevet til i tæt dialog med repræsentanter fra virksomheder beliggende i Helsingør, Vækstudvalget, lokale erhvervsforeninger, byrådspolitikere og embedsmænd m.fl., som i løbet af 2014-2015 har deltaget i en række fælles workshops og møder.

De fire spor i den nye erhvervspolitik er:

  • Kommunal service i topklasse
  • Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde
  • Uddannelse og opkvalificering
  • Markedsføring

Helt overordnet er målet med den ny erhvervs- og vækstpoliti, at tage udgangspunkt i erhvervslivets visioner og ønsker - og at kunne handle på det.

Borgmester Benedikte Kiær udtaler:

- En stor tak til virksomheder og erhvervsorganisationer for deres store engagement og indsats i arbejdet med den nye politik. Der er kommet mange gode ideer, som er blevet indarbejdet undervejs. Det har givet os en ny politik, som er blevet dejlig konkret – noget jeg forventer vi direkte kan handle på.

Der opsat i alt 13 mål med tilhørende målepunkter, der nu skal implementeres i praksis.

De 13 mål er:

Kommunal service i topklasse
1. Skabe nem adgang til kommunen og mere One Stop service
2. Gøre det enkelt for virksomheder at byde på offentlige udbud
3. Gøre det let at være iværksætter
4. Reducere omkostningerne for erhvervslivet

Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde
5. Udvikle erhvervslivets styrker
6. Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel
7. Udvikle infrastruktur

Uddannelse og opkvalificering
8. Tiltrække flere uddannelser
9. Arbejde for et højere uddannelsesniveau
10. Øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser og etablering af flere praktik- og lærepladser

Markedsføring
11. Arbejde aktivt med bosætning som en del af erhvervsindsatsen
12. Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner
13. Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser

LÆS ERVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN