Slut med de grønne regnskaber

Bekendtgørelsen om grønne regnskaber er ophævet. Det betyder, at virksomheder ikke længere har pligt til at skrive grønne regnskaber.

Formålet med de grønne regnskaber var, at borgere,  NGO'er, journalister og andre interesserede på en let måde kunne få informationer om de mest forurenende virksomheders miljøforhold. Helsingør Kommune var myndighed for fire virksomheder, der skulle skrive grønne regnskaber.

15. oktober 2015 er der i stedet kommet en ny bekendtgørelse om PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). I EU er der valgt 91 stoffer, der er så forurenende, at virksomheder, der udleder over en given mængde af en eller flere af disse stoffer, skal indberette dette til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen samler disse data for Danmark og sender dem videre til EU.

Det drejer sig om udledning til luft, spildevand, affald og jord. Formålet med PRTR-bekendtgørelsen er som for de grønne regnskaber, at alle interesserede skal kunne se miljødata. For fremtiden er der dog langt færre virksomheder, der skal offentliggøre miljødata. Helsingør Kommune er ikke myndighed for nogen virksomheder, der er omfattet af disse regler.

Læs mere om grønne regnskaber