Værd at vide om affald

Fem ting du måske ikke vidste om håndtering af affald.

Vidste du, at:

  • bygge- og anlægsaffald skal anmeldes via bygogmiljoe.dk?

  • man altid skal screene for PCB og andre miljøskadelige stoffer før renovering, ombygning og nedrivning?

  • det er bygherren, der har ansvaret for, at affald anmeldes til kommunen?

  • farligt affald altid skal anmeldes, uanset mængde?

  • Helsingør Kommune vil lave en anden miljøtilsynskampagne med udendørs oplag af blandt andet affald i erhvervsområder i 2015?