Budgetforlig 2017-2020

Skatten sænkes for erhvervslivet.

Der er indgået et bredt budgetforlig for Helsingør Kommune Budgettet vil blive endeligt vedtaget på Byrådets møde mandag den 3. oktober 2016.

Fokuspunkterne i budgetforliget er Helsingør som attraktiv bosætningskommune og værtskommune.

Helsingør Kommune bakker op om virksomhederne og arbejder aktivt for at få flere lokale arbejdspladser og lokal vækst. Grundskylden sænkes derfor igen i år med yderligere 0,5 promille til 28,5 promille, og dækningsafgiften nedsættes til 6,8 promille.

Alle parterne har endvidere besluttet at afskaffe udeserveringsafgiften, så det bliver mere attraktivt at drive forretning i Helsingør by.