Erhvervsgrund på Bybjergvej 45, Espergærde sat til salg

Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé. Tilbudsfrist den 3. november 2016 kl. 12.00.

Erhvervsgrunden er beliggende på Bybjergvej 45, 3060 Espergærde. Arealet er 7.472 m2.

Erhvervsgrunden sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 225 kr. kontant inkl. moms pr. m². 

Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan 3.1 og må benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. For lokalplanområdet gælder, at bygningernes rumfang ikke må overstige 3 m³ pr. m² grundareal, og at det bebyggede areal ikke må overstige 1/3 af grundarealet.

Købstilbud afleveres i en lukket kuvert mærket 'Bybjergvej 45' på Rådhuset senest den 3. november 2016, kl. 12.

Læs Om Bybjergvej 45

Rekvirer tilbudsblanket og salgsprospekt hos Helsingør Kommune, juridisk konsulent Mie Puck Holler på tlf. 49 28 25 99.

 

SE MATRIKELKORT FOR BYBJERGVEJ 45