Færre virksomheder skal have miljøgodkendelse

En række virksomheder vil fremover ikke skulle have miljøgodkendelse, når de fx udvider deres produktion.

I Helsingør kommune er der lige nu kun én virksomhed, der ikke længere skal have miljøgodkendelse. Kommunen skal dog stadig føre tilsyn, hvis der er mistanke om, at der foregår noget ulovligt på en virksomhed.

Miljøministeren har slettet 22 forskellige punkter fra listen over aktiviteter, der skal have en miljøgodkendelse. Derudover har han for seks aktiviteter fastsat en nedre grænse for hvornår disse aktiviteter kræver en miljøgodkendelse. 

De 22 aktiviteter er virksomheder, der kun findes få af i Danmark, og hvis væsentlige miljøbelastning er via spildevandet. Virksomhederne skal fortsat have tilladelse til at lede spildevand ud før aktiviteten går i gang, og før den øger belastningen. Det er dog alligevel blevet enklere for disse virksomheder at komme i gang eller at udvide produktionen. Det er nemlig ofte enklere at få en spildevandstilladelse end at få en miljøgodkendelse. 

Kommunerne skal fortsat føre tilsyn med de virksomheder, der ikke længere skal miljøgodkendes. Tilsynene vil dog ikke ske så hyppigt som hidtil, idet der er pligt til at tilse mindst 40% af de godkendelsespligtige virksomheder hvert år men kun til 25% af de virksomheder, der kun er tilsynspligtige. 

Læs mere om de nye miljøregler