Fingerplanen revideres

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har inviteret Helsingør Kommune med i samarbejdet om en revision af Fingerplan 2013.

Fingerplanen er et såkaldt landsplandirektiv, der fastlægger bindende rammer for kommunernes fysiske planlægning – bl.a. om placering af transportkorridor, erhvervsområder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ministeriet kører en første runde om mindre tekniske tilpasninger i foråret 2016, mens arbejdet med en fuld revision af Fingerplanen igangsættes efter sommerferien og ventes endeligt vedtaget i 2018.  

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har inviteret Helsingør Kommune med i samarbejdet om en revision af Fingerplan 2013.

Fingerplanen revideres