Helsingør Kommune får nye parkeringsforhold i bymidten

Helsingør Byråd har vedtaget nye parkeringsforhold for bymidten. Tanken er, at p-pladserne midt i centrum skal holdes frie til de handlende.

Politikerne i Helsingør Byråd vedtog på deres møde i januar nye parkeringsforhold for centrum af Helsingør by. Tanken er, at de mange mennesker, som arbejder i centrum, skal parkere i periferien af bymidten: F. eks. på parkeringspladserne Ny Kronborgvej bag Kulturværftet, i Lundegade og Allégade og på dæk 6 og delvis dæk 7 i bycentrets parkeringshus.

På disse pladser bliver det fremover tilladt at holde uden tidsbegrænsning. På dæk 7 i parkeringshuset dog kun på nogle af pladserne.

I centrum og kanten til periferien bibeholdes den nuværende 1 times parkering på gaden og 3 timer på parkeringspladserne. Dog ændres tilladt parkering fra 3 til 1 time på parkeringspladsen Havnepladsen (mellem Strandgade og Havnegade).

De nye vilkår træder i kraft i takt med, at Parkeringsservice får sat nye skilte op på de berørte p-pladser. Så hold godt øje med skiltningen i den kommende tid.

Se de nye parkeringsforhold for Helsingør Centrum