Jobcentret styrker indsatsen for flygtninge og erhvervslivet i Helsingør

Helsingør Kommunes jobcenter har besluttet at styrke deres indsats på flygtningeområdet, så virksomhederne kan få den hjælp, de har behov for.

Helsingørs virksomheder har vist stor velvillighed til at gøre en indsats for flygtningene. Derfor har Helsingør Kommunes jobcenter besluttet at styrke indsatsen, så virksomhederne kan få den hjælp, de har behov for.

Jobcenteret har dedikeret yderligere en virksomhedskonsulent, Annemette Raasig, til at hjælpe med at sparke det nye tiltag i gang og ved opsøgende arbejde at etablere job og praktikpladser til kommunens nye integrationsborgere. 

Håbet er at hjælpe flere virksomheder med at tilbyde forløb, der giver flygtningene en introduktion til det danske arbejdsmarked.

En ny tankegang

I dag skal flygtninge helst i arbejde fra den dag, de ankommer til kommunen, samtidig med at de modtager sprogundervisning. Tanken er baseret på en viden om, at jo hurtigere ledige kommer i gang med at arbejde, jo bedre går det dem. Tidligere har man fokuseret på at flygtninge skulle lære sproget først.

Den nye holdning kræver, at Jobcentret skal ud og finde flere virksomheder, der er villige til at oprette praktikpladser og job til flygtningene.

Annemette Raasig siger:

- Normalt hedder det virksomhedspraktik i vores verden, men jeg kalder det i nogle tilfælde integrationspraktik. Normalt vægter den faglige opkvalificering højt. Men flygtningene har også brug for at få en guide til Danmarks kultur og sprog. Derfor taler jeg med virksomhederne om, at de faglige opgaver kun er en del af praktikken, og at det er lige så vigtigt, at integrationsborgeren får lov at være 'med på en lytter' i forhold til arbejdspladskultur og sprog. Det åbner også døre til flere virksomheder, som ellers ville synes, at det er svært at finde opgaver til en person, som måske ikke er så specialiseret, som arbejdsopgaverne kræver.

Hvis du kunne tænke dig at åbne din virksomhed for en flygtning, er du meget velkommen til at kontakte Annemette Raasig.

Skriv til Annemette Raasig