Partnerskabsaftale skal sikre faglært arbejdskraft i fremtiden

Dansk Byggeri Nordsjælland, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune har underskrevet en aftale, som skal sikre lærepladser til elever

Flere unge skal i fremtiden vælge en byggefaglig erhvervsuddannelse. Og de elever i Helsingør Kommune, som gør det, skal være sikret en læreplads i en virksomhed.

Sådan lyder målsætningen i en ny partnerskabsaftale, som netop er blevet underskrevet af repræsentanter for Dansk Byggeri Nordsjælland, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune.

- Vi tror på, at vi gennem en sikring af lærepladser kan fastholde elever i uddannelse og forebygge frafald. Samtidig kan vi gøre vores for, at vi også har faglært arbejdskraft i fremtiden, siger Ib Kirkegaard, som er fungerende borgmester i Helsingør Kommune.

Han fortsætter:
- Det har hidtil været et usikkerhedsmoment i de unges valg af uddannelse, at det kan være svært at få en læreplads på de byggefaglige erhvervsuddannelser. Det forsøger vi i fællesskab at ændre på med denne nye aftale, hvor Dansk Byggeris medlemsvirksomheder forpligter sig til at sørge for, at der er elevpladser til alle erhvervsskoleelever fra Helsingør Kommune.


Glæde over aftalen

UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) forpligter sig med aftalen til at vejlede om mulighederne for at tage en byggefaglig erhvervsuddannelse, og Erhvervsskolen Nordsjælland står for den praktiske koordinering og kobling mellem praktiksøgende elever og praktikpladser.

Også i Dansk Byggeri er der glæde over aftalen:

- Sammen skal vi gøre alt for at få flere til at søge de byggefaglige erhvervsuddannelser. Vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte i byggebranchen om få år, siger Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland.

Aftalen gælder for perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2017.