Partnerskabsaftale skal sikre lærepladser på de industrifaglige uddannelser og faglært arbejdskraft i fremtiden

Dansk Industri, Dansk Metal, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune underskrevet en partnerskabsaftale til sikring af lærepladser.

Dansk Industri, Dansk Metal, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune har den 22. juni underskrevet en partnerskabsaftale, som skal sikre lærepladser til elever på industrifaglige erhvervsuddannelser.

Flere unge skal i fremtiden vælge en industrifaglig erhvervsuddannelse. Og de elever i Helsingør Kommune, som gør det, skal være sikret en læreplads i en virksomhed. 

Sådan lyder målsætningen i en ny partnerskabsaftale, som onsdag den 22. juni blev underskrevet af repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Metal, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune.

-       Vi tror på, at vi gennem en sikring af lærepladser og oplysning om mulighederne i de industrifaglige uddannelser både kan fastholde elever i uddannelse og forebygge frafald. Samtidig gør vi vores for, at vi også har faglært arbejdskraft til industrien i fremtiden, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Og fortsætter:

-       Det har hidtil været et usikkerhedsmoment i de unges valg af uddannelse, at det kan være svært at få en læreplads på de industrifaglige erhvervsuddannelser. Det forsøger vi i fællesskab at ændre på med denne nye aftale.

 

UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsesvejledning) forpligter sig med aftalen til at vejlede om mulighederne for at tage en industrifaglig erhvervsuddannelse, og Erhvervsskolen Nordsjælland står for den praktiske koordinering og kobling mellem praktiksøgende elever og praktikpladser.

Også i Dansk Industri er der glæde over aftalen:

-       Der er mange succesfulde industrivirksomheder i Helsingør Kommune – både store som Trelleborg Sealing Solution, men også mindre virksomheder, hvor der er gode muligheder for at få en lærlingeplads for de unge. Problemet for industrien i dag er ikke mangel på praktikpladser, men tværtimod manglen på dygtige unge lærlinge. Og manglen bliver kun større de kommende år. Derfor er det vigtigt at vi med denne aftale forsøger at få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, siger Jan Sørensen, som er adm. direktør i Nordisk Staal A/S og bestyrelsesmedlem i DI Hovedstaden.

Aftalen gælder for perioden 22. juni 2016 til den 31. december 2017.