Søg penge til kulturpolitik-projekter

Kultur- og Turismeudvalget har afsat en pulje på 200.000 kr. til projekter, som skal gøre kommunens kulturpolitik levende.

Kultur- og Turismeudvalget har afsat en særlig pulje på i alt 200.000 kroner til projekter, der skal få kulturpolitikkens mål gjort levende og fremme samarbejde mellem forskellige typer kulturaktører.

Projekterne skal forholde sig til politikkens fire værdier: Samarbejde på kryds og tværs, Ægthed og Kvalitet, Kultur skaber værdi og Kulturelt demokrati. Projekterne skal bidrage til at opfylde de kulturpolitiske mål og understøtte den kulturpolitiske handleplan.

Kriterierne for at søge midlerne er:

1. Der kan max. søges 40.000 kr.

2. Ansøgninger kan sendes ind på følgende tidspunkter:

  • Inden den 1. november 2016
  • Inden den 15. februar 2017

Ansøgningerne vil blive behandlet på det følgende Kultur- og Turismeudvalgsmøde.

3. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger og organisationer. Midlerne går til projekter, der foregår i et samarbejde mellem mindst tre aktører, hvoraf mindst en skal være hjemmehørende i Helsingør Kommune. Puljen kan ikke søges af privatpersoner.

4. Puljen søges ved at sende en projektbeskrivelse på mail til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af projektet, herunder hvilket af Kulturpolitikkens otte indsatsområder projektet understøtter, samt hvem målgruppen er
  • Beskrivelse af de deltagende parter
  • Budget – herunder evt. anden finansiering, samt primær økonomisk ansvarlig
  • Tidsplan

5. Midlerne kan kun søges til projekter, der er åbne for offentligheden.

6. Projekterne skal være igangsat inden udgangen af 2017.

7. Ansøgningen må max. fylde 2 A4 sider.

Ansøgningen sendes til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab på mailadressen KUMIT@helsingor.dk med teksten ’Ansøgning til Kulturpolitik-pulje’ i emnefeltet.

SE HELSINGØR KOMMUNES KULTURPOLITIK

SE HANDLEPLAN FOR KULTURPOLITIKKEN I 2016 OG 2017