Virksomhedscentre er guld værd

Plejehjemmet Grønnehaven har stillet tre-fem faste praktikpladser til rådighed for jobcentret i det, der kaldes et virksomhedscenter.

Plejehjemmet Grønnehaven har stillet tre-fem faste praktikpladser til rådighed for jobcentret i det, der kaldes et virksomhedscenter. Plejehjemsleder Nanna Willerslevs råd til andre virksomheder er at oprette sådan et virksomhedscenter. Det sparer masser af tid, fordi papirarbejdet er klaret én gang for alle.

Plusser og minusser… og plusser

Det er en ekstra opgave at tage imod ledige i praktik. Men det er en opgave, der meget ofte fører noget godt med sig. Det mener Nanna Willerslev, som har taget mange ledige ind i praktikpladser af forskellig art i de to et halvt år, hun har været leder på plejehjemmet.

- Langt de fleste praktikanter kommer med et stort ønske om at være nyttig og en vilje til at lykkes. Næsten alle fuldfører forløbet hos os. Nogle af praktikanterne kræver lidt ekstraarbejde. Ind imellem halter det med motivationen, indrømmer hun. Hun vinker smilende til en forbipasserende praktikant ude på gangen. - Men det gælder ikke hende, der gik forbi derude, tilføjer hun så.

Det kan ske, at praktikanterne vælger at tage en uddannelse i plejebranchen, efter at de har været i praktik på Grønnehaven. Dermed har forløbet været med til at udvikle en potentiel fremtidig arbejdskraft, og fra virksomhedens synspunkt er det et væsentligt plus.

Socialt ansvar – to tips, der gør opgaven lettere

Nanna Willerslev føler, at det er hendes arbejdsplads’ pligt at være med i arbejdet med at få kommunens ledige i job.
Hun griner bredt: - Og med oprettelsen af virksomhedscentret er den administrative del af opgaven blevet meget, meget mindre. Når virksomhedscentret er oprettet, er alle formalia overstået en gang for alle. Det er guld værd.

Derudover har Nanna Willerslev erfaret, at en omhyggelig - og skriftlig – afstemning af forventningerne, inden praktikanten starter i virksomheden, er meget vigtig. Det gør hverdagen lettere senere hen.

Når det lykkes

- Vi havde en praktikant, der kom hertil efter fem års ledighed og havde mistet alt sit selvværd. Hun sad og kiggede ned i bordet, hostede nervøst og sagde ikke noget. Men da hun fik en opgave, klarede hun den effektivt og hurtigt, og jeg måtte ud og finde nye opgaver til hende. Efterhånden holdt hun op med at hoste og blev gladere og gladere. Efter to praktikforløb her sidder hun nu i et fast job og har det godt.
Nanna Willerslev smiler: - Glæden ved at hjælpe dér, hvor man kan, er meget stor.

 

Fakta om praktik på Plejehjemmet Grønnehaven

Plejehjemmet har cirka 170 fastansatte medarbejdere plus omkring 20 timelønnede og et antal elever. Derudover har de oprettet et virksomhedscenter med tre-fem pladser. Grønnehaven huser 116 beboere.
Praktikanternes arbejdsopgaver ligger typisk inden for lettere plejeopgaver, overvågning på dagcentret, have-pedelarbejde, køkkenarbejde eller rengøring. Praktikforløbet kan vare fra fire til 13 uger.

Fakta: Hvad er et virksomhedscenter?

Et virksomhedscenter er en aftale mellem virksomheden og jobcentret, hvori virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcenteret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes ”kandidater” for at understrege, at de kandiderer til et job.) Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt.
En grundidé med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte.

Læs mere om oprettelse af virksomhedscentre

Fakta: Virksomhedscentre i Helsingør Kommune

17 af Helsingørs virksomheder – både private og kommunale – har etableret virksomhedscentre med plads til i alt 40 ledige i alle aldre. Virksomhedscenterideen i sin nuværende form har været i gang i Helsingør i seks måneder.

Jane Kruse, virksomhedskonsulent i jobcentret med fokus på virksomhedscentre, arbejder hårdt på at etablere flere centre til endnu flere af kommunens ledige borgere.