Borgermøde om nyt sundhedshus i Helsingør Kommune

Udbudsmateriale offentliggøres den 7. juli 2017 på EU-portalen

På borgermødet mandag den 26. juni 2017 præsenterede Helsingør Kommune ved Borgmester Bendikte Kiær og Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen de konkrete planer for et nyt fælles sundhedshus på Prøvestenen, der skal stå klar medio 2021.

Det bærende element i det kommende sundhedshus bliver ”Én indgang, flere muligheder og mere sammenhæng”. Borgeren skal opleve, at det bliver nemmere at navigere i det nære sundhedsvæsen, når ydelser, tilbud og funktioner samles i det nye fælles sundhedshus. De regionale funktioner fra Sundhedshuset i Murergade 5 flytter med i det nye sundhedshus.

Der skal være plads til mange forskellige aktører og funktioner.

Der er truffet beslutning om, at sundhedsaktører med ydernummer kan etablere praksis i Sundhedshuset.  Der vil også blive etableret en ny funktion – et showroom – hvor hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan afprøves sammen med borgerne.

Borgermødet havde 140 tilmeldte, og deltagerne var særdeles aktive i de tre workshops:

  • Hvilket liv håber du bliver en del af sundhedshuset – hvad vil du deltage i?
  • Hvilke fællesskaber håber du sundhedshuset bliver præget af – hvad kan du bidrage med?
  • Hvilke sundhedsbehov håber du, at sundhedshuset kan dække?

 Læs mere om sundhedshuset

For yderligere information om sundhedshuset kontakt projektleder Hans Møller ham11@helsingor.dk