Bredt forlig om budgettet for 2018-2021

Et bredt flertal af partierne i byrådet har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget for de kommende fire år.

Et bredt flertal af partierne i byrådet (Det Konservative Folkeparti, Venstre, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Frit Demokrati) har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget for de kommende fire år. Fokusområderne er blandt andet en fortsat udvikling af Helsingør Kommune som en attraktiv kommune for borgere og besøgende. Budgettet skal endeligt godkendes i byrådet den 9. oktober.

Nogle af prioriteringerne i budgettet er følgende:

- Færdiggørelse af en række anlægsprojekter på tværs af hele kommunen
- Initiativer der understøtter Helsingør som børnenes kommune
- En skole der ruster eleverne til fremtiden
- En attraktiv kommune for borgere og besøgende – som tiltrækker investeringer
- Et markant løft af hele socialområdet og mere hjælp til udsatte og hjemløse borgere
- Mere tryghed og livskvalitet for ældre
- Effektiv og sikker drift af kommunen

Læs hele forligsteksten her 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer