Deltag i konference den 2. oktober 2017 kl. 13:00-16:00 hos Dansk Erhverv, Børsen.

Dansk Erhverv og Innovationsnetværk Service Platform stiller skarpt på detailhandlen og dens betydning som vækstsektor for byerne.

Dansk Erhverv og Innovationsnetværk Service Platform inviterer til en eftermiddag på Børsen, hvor der stilles skarpt på detailhandlen og dens betydning som vækstsektor for byerne. Hver 8. arbejdsplads i Danmark findes i detailhandlen, og branchen beskæftiger mere end 220.000 mennesker. 

På fire år er der forsvundet mere end 4.000 butikker, og den teknologiske udvikling stiller nye krav til detailhandlen – og til de beslutningstagere, der skal sørge for, at butikkerne har de rigtige rammevilkår til at vækste under. 

Konferencen henvender sig både til de beslutningstagere, der savner et blomstrende byliv, men også til dem, der allerede har en spirende detailsucces i byen, men som ønsker inspiration til at blive endnu bedre.

Kom og få konkrete værktøjer til, hvordan du som beslutningstager kan skabe de rette rammebetingelser for at gøre detailhandlen til en vækstsektor og få viden fra andre byer og kommuner, hvor bylivet er en succeshistorie. 

Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding