Det usagte er også vigtigt - præsentation af mentor Jesper Østergaard

Præsentation af Helsingør Kommunes mentornetværk for iværksættere.

Det usagte er også vigtigt

At starte virksomhed er en spændende, men også farefuld proces, der ofte vil være præget af mange nye og ukendte forhold, som man skal være opmærksom på fra starten. Typisk vil iværksættere koncentrere sig om at udvikle og sælge deres idé, men det er lige så vigtigt at fokusere på de måske mere ”kedelige og svære” opgaver, som fx bogføring og likviditetsstyring, og få det sat i system og indarbejdet i hverdagen. Dette kan være afgørende for en virksomhedes lønsomhed og udvikling.

Ifølge Jesper er det af det derfor særligt vigtigt, og en klar fordel, hvis man har en erfaren person at spare med. I et kort interview med os siger han:

”I et samarbejde med iværksættere, hvor jeg skal fungere som mentor, er det først og fremmest vigtigt at vurdere, hvad personen eller virksomheden har brug for.

Det handler derfor om at nå frem til iværksætterens reelle behov, og de findes sommetider mellem linjerne”.

Mentor rollen

I et lokalsamfund som Helsingør Kommune er god kundekontakt og synlighed vigtigt, ikke mindst for en nystartet virksomhed.

Baseret på over 30 år erhvervserfaring, blandt andet som leder i to af byens banker og 7 år som selvstændig, anbefaler Jesper bl.a. at man, så snart de basale drifts- og styringsmæssige strukturer er på plads, at man prioriterer kunderelaterede aktiviteter højt.  I den forbindelse siger Jesper:

”Måske har man en virksomhed, som fx trænger til et skub i den rigtige retning i forhold til, hvordan tiltrækker man nye kunder eller fastholder eksisterende. Som mentor vil jeg kunne bidrage med min mangeårige erfaring, og indgå som sparringspartner og idéskaber til løsning af mange de ledelses- og salgsmæssige udfordringer man møder som iværksætter.

Hold fri!

Iværksættere, der lykkedes i deres brancher, karakteriseres ved ofte ved, at de har et ”drive”, er risikovillige og har en stærk tro på, at deres idé eller produkt kan noget helt særligt. Sådan skal det også være, men ifølge Jesper kan de let komme til at glemme at passe på sig selv og sikre at de er langtidsholdbare. Derfor anbefaler han at man fra begyndelsen skaber struktur på hverdagen og prioriterer, så der også er tid til at lade batterierne op.

Jesper Østergaard er endnu et medlem af teamet af mentorordningen som Helsingør Kommune tilbyder iværksættere med etablerede virksomheder i kommunen.
Jesper har i over 30 år arbejdet i den finansielle sektor, både som afdelingsdirektør i Forstædernes Bank og erhvervskundechef i Jyske Bank i Helsingør. I dag er han selvstændig partner i den internationale konsulentorganisation, Expense Reduction Analysts.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer