DI lancerer ny informationsside om cirkulær økonomi.

Informationssiden samler viden, holdninger og cases om cirkulær økonomi for alle interesserede.

Informationssiden gør det lettere for DI’s medlemmer og andre interesserede at danne sig et bredt overblik over den cirkulære omstilling i både Danmark og EU, og over DI’s holdninger og arbejde med den cirkulære dagsorden.

Du kan blandt andet læse om EU’s rammebetingelser for den cirkulære omstilling, om WEEE og producentansvar, om Eco-design og affaldsdirektiver og om nationale strategier for affaldshåndtering og forebyggelse. 

Informationssiden indeholder også en casebank, der løbende vil blive opdateret med konkrete eksempler på danske virksomheder, der allerede arbejder med cirkulære forretningsmodeller.

Læs mere på Dansk Industris hjemmeside