EU/Interreg-projektet ”Job på tværs” vil øge grænsependlingen over Øresund.

Målet er at understøtte et integreret arbejdsmarked med øget adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Helsingør og Helsingborg kommuner har fået 1.194.542 Euro henover en 3-årig projektperiode til et projekt ”Job på tværs”, der skal forøge arbejdspendlingen på tværs af sundet.

Jobmulighederne for arbejdsledige forbedres, og de vil også blive opkvalificeret til jobs på den anden side. Samtidig vil virksomhederne i både Helsingør og Helsingborg få bedre mulighed for at finde kvalificeret arbejdskraft. 

Læs mere på Interreg-oks.eu