Forventninger og samarbejde - at starte virksomhed sammen er samarbejdets kunst og ”skilsmisser” er ofte set.

Iværksættercafe onsdag den 1. november kl. 17–19 på Biblioteket, Kulturværftet Helsingør.

Workshoppen giver jer værktøjer til at afklare forventninger og fremtidsønsker, så I står stærkere rustet til et konstruktivt samarbejde. Vi gennemgår ejerskabsaftalen, som ofte er det dokument I har at falde tilbage på, hvis I en dag fx skal dele virksomheden, sælge den eller optage nye partnere.

Oplægsholder

Susanne Krogh Petersen, Iværksætterhuset.
Susanne har mange års erfaring med rådgivning af iværksættere og har fulgt virksomheder både i dannelses- og opløsningsfaser. Hun har haft partnerskab i sin egen virksomhed og desuden været leder af to ungdomsprojekthuse og etableret mange frivilliggrupper.

Tid og Sted

Onsdag den 1. november, kl. 17-19 
Biblioteket, Kulturværftet