Fredensborg og Helsingør Kommuner udbyder anskaffelse af nødkaldeanlæg og dertil hørende udstyr

Der holdes et informations- og spørgemøde den 18. april 2017, kl. 10.00-11.00 .

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. juli 2017 og udløber 30. juni 2021.

Tildeling af rammeaftalen til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vil ske på baggrund af tildelingskriteriet pris.

Anlægget skal anvende tovejs tale og kommunikere via CBC kontrol. Yderligere skal anlægget kunne anvende mobilnetværket til at sende nødkaldet, der skal modtages af ordregivers egen vagtcentral.

Informations- og spørgemødet afholdes den 18. april 2017 på Fredensborg Kommunes rådhus, mødelokalet Guitaren, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 

Tilmelding bedes foretaget til Stefan Ising senest den 17. april på stis@fredensborg.dk, tlf. 72 56 24 11.

 

 

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer