Helsingør Kommune og Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution i Hornbæk udbyder opførelse af et nyt plejehjem i Hornbæk i hovedentreprise.

Bebyggelsen skal opføres på Sauntevej 106, Hornbæk, matr.nr. 1b Stenstrup By i Helsingør Kommune.

Udbud gennemføres i henhold til udbudsdirektivet.

Plejehjemmet omfatter en servicedel samt en boligdel med 51 plejeboliger inkl. fællesarealer. Bebyggelsen skal opføres på Sauntevej 106, Hornbæk, matr.nr. 1b Stenstrup By i Helsingør Kommune.

Nyt plejehjem i Hornbæk – Begrænset udbud med prækvalifikation - Helsingør Kommune

Tidsfrister: 
Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort den 25. august 2017

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 26. september 2017 kl. 12.00

Forventet dato for afsendelse af opfordring til at afgive bud: 13. oktober 2017

Tilbud skal afleveres elektronisk på iBinder senest: 10. november 2017

Byggeperioden: 30.04.2018 – 02.09.2019

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer