Helsingør Kommune udbyder tidligere daginstitution til salg på Hestemøllestræde 5, 3000 Helsingør.

Købstilbud skal afleveres i lukket kuvert på Helsingør Rådhus inden den 28. november 2017 kl. 12.00.

Helsingør Kommune udbyder tidligere daginstitution til salg. Ejendommen er beliggende på Hestemøllestræde 5, 3000 Helsingør, matr. nr. 73 Helsingør Bygrunde. Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.150 Bykernen. Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentligt erhverv, men kan med fordel omdannes til boliger eller erhverv.  

Læs mere her