Høring af udbudsmateriale – urologiprodukter.

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018.

Det foreløbige udbudsmateriale er sendt i høring hos interesseorganisationer og markedet i forbindelse med opstart af udbud af levering af urologiprodukter 2018.

Egedal og Frederikssund Kommune har udarbejdet det foreløbige udbudsmateriale til "EU-udbud af levering af urologiprodukter" i samarbejde med følgende kommuner i Nordsjælland og Bornholms

Regionskommune:

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholm Regionskommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Der har i løbet af oktober og november 2017 været afholdt dialogmøder med markedet.  

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018. 

Kommentarer til materialet bedes sendt til udbud@egekom.dk. I emnefeltet bedes der anføres – ”Høringssvar ifbm. udbud af urologiprodukter”.