KOM MED PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING - gratis konference den 23. november 2017 på Schæffergården.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Gate 21 og Væksthus Hovedstadsregionen.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Gate 21 og Væksthus Hovedstadsregionen, som begge arbejder med udvikling af grønne forretningsmodeller, cirkulær økonomi samt energi- og materialeeffektiviseringer som middel til vækst i små og mellemstore virksomheder.

Konferencen vil præsentere resultater fra følgende projekter:
Bæredygtig Bundlinje
Partnere: Gate 21, Frederikssund Erhverv, Grønne Erhverv – Københavns Kommune, Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, AAU-CPH, DTU, Gribskov Erhvervscenter, Furesø Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Hvidovre Kommune, Bornholms Regionskommune, Hørsholm Kommune

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller
Partnere: Væksthus Hovedstadsregionen

Begge projekter er støttet af EU’s Regionalfond samt Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstadsregionen

Bæredygtig Produktion 3.0
Partnere: AAU-CPH, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Nordjylland, Gate 21.
Projektet er støttet af Industriens Fond

Konferencen er målrettet virksomheder, og de har derfor fortrinsret til pladserne. 

Tilmelding